Koszalin - stolica Środkowego Pomorza - to zielone, pięknie położone, ponad stutysięczne miasto o 740-letniej historii. Zlokalizowane u podnóża malowniczej Góry Chełmskiej, otoczone od północy błękitem Morza Bałtyckiego i jeziora Jamno zwraca uwagę czystym powietrzem, dobrej jakości wodą, prostym i przejrzystym układem przestrzenno-komunikacyjnym oraz gospodarską dbałością
o porządek.
Ten obraz Koszalina jest codziennie pielęgnowany przez służby komunalne miasta: w sumie kilkaset osób dbających o stan wodociągów, kanalizacji i sieci ciepłowniczych, punktualność i niezawodność miejskiej komunikacji publicznej oraz o czystość i estetykę miasta.
Tak się szczęśliwie składa, że od początku zmian ustrojowych (tj. od 1990 r.) samorząd ma włączone zielone światło dla spraw komunalnych miasta. Efektem są inwestycje: nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Jamnie, Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie, Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, wymieniony tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zlikwidowane uciążliwe kotłownie węglowe i prowadzona na europejskim poziomie gospodarka cieplna.
Pierwszym zadaniem, które trzeba było zrealizować na początku obecnej, kończącej się kadencji samorządowej, była sprawa zagospodarowania osadów ściekowych powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie, a następnie z ich przetwarzaniem na ziemię kompostową. Prawie cztery lata temu miasto podpisało umowę z partnerami duńskimi, którzy w ramach duńskiego programu rządowego zaoferowali dofinansowanie budowy kompostowni w Sianowie. Dzisiaj miasto dysponuje nie tylko kompostownią, ale również nowoczesnym Zakładem Odzysku Odpadów zlokalizowanym w Sianowie, należącym do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w którym prowadzona jest kompleksowa gospodarka odpadami. W obecnej kadencji samorządowej ważne były też zagadnienia ochrony wód i zasobów wodnych. Nakładem 17 mln zł, uzyskanych m.in. z budżetu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie, w 2005 r. oddano do użytku najnowocześniejszą w Polsce Stację Uzdatniania Wody w Mostowie, zamykając tym samym cykl dużych inwestycji wodociągowych porządkujących gospodarkę wodną miasta i zdecydowanie poprawiających jakość wody. A przecież jest jeszcze szereg inwestycji Miejskiej Energetyki Cieplnej, które stale zmniejszają ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji - partnera samorządu w rozwoju komunikacji publicznej.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. Staramy się wyznaczać kierunek zmian, wspomagać je i wspólnie projektować. Dlatego przykładamy tak dużą wagę do edukacji ekologicznej. Ponieważ świadomość ekologiczną buduje się przez wiele lat, zrodził się pomysł powołania miejskiego centrum edukacji ekologicznej. Planowane są też kolejne inwestycje komunalne - dostosowujące infrastrukturę Koszalina do wymagań nowoczesnego miasta, w którym stale pamięta się o środowisku naturalnym i ochronie przyrody.


Mirosław Mikietyński
prezydent Koszalina