Już po raz dziewiąty w dniach 2-4 czerwca br. odbędą się targi Pellets-Expo & Brykiet-Expo. Wiadomo, że biomasą leśną zainteresowany jest przemysł meblowy, natomiast producenci agropelet muszą się przyzwyczaić do konkurencji, jaką stwarzają inwestorzy z obszaru biogazowni rolniczych. Niemniej produkcja pelet i brykietów oraz urządzeń do ich wytwarzania rozwija się w szybkim tempie. Paliwa te wymagają nieustannej promocji. Producent linii technologicznych do brykietów, firma Asket, była laureatem konkursu GreenEvo w pierwszej edycji, a firma Pol-Mot Warfama zakwalifikowała się do konkursu II edycji. Jest to sygnał, że rząd wspiera ten rynek. Światowa produkcja pelet to ponad 15 mln ton, z czego 63% wytwarza się w Europie. Czy można produkować więcej? Zapewne tak. Trzeba rozpocząć uprawiać rośliny, które nie będą konkurowały z uprawami dla rynku żywnościowego. Handel biomasą w niedługim czasie odbywać się będzie na giełdzie. Powstanie zatem możliwość efektywniejszego obrotu peletowymi zasobami. Na tegorocznej konferencji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o gospodarowaniu biomasą w Austrii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, jak również o wykorzystaniu biomasy do produkcji biowęgla. W imieniu organizatorów – Centrum Pomorza i Kujaw – oraz redakcji „Czystej Energii” zapraszam do wzięcia udziału w konferencji.                                            Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna                        Program Konferencji „Rynek pelet i brykietów – możliwości rozwoju”  

...