Wobec stale rosnących cen wody (na przestrzeni lat 1996-2003 ceny w Rybniku wzrosły o 270%), w zakładzie Zieleni Miejskiej zaczęto szukać nowego rozwiązania, które wpłynęłoby na zmniejszenie kosztów obciążenia wodą używaną do celów gospodarczych. Zarząd Zieleni Miejskiej, działający jako jednostka budżetowa Urzędu Miasta Rybnika, prowadzi kompleksowo całoroczne utrzymanie urządzonych terenów zieleni miasta i zarządza 4 cmentarzami komunalnymi. W ramach prowadzonej działalności zakładu istnieje także dział produkcji materiału roślinnego, który zajmuje się przygotowaniem roślin ozdobnych, głównie z przeznaczeniem na obsadę kwietników na terenie miasta oraz sprzedaży na zewnątrz. Wielkość rocznej produkcji roślinnej (rośliny kwietnikowe, byliny i materiał szkółkarski) wynosi ok. 145 tys. szt. To właśnie w tym dziale istnieje największe zapotrzebowanie na wodę, które wynosi średniorocznie ok. 2920 m³, a w miesiącach letnich (upalnych) – nawet ok. 458 m³/miesiąc. Gromadzona woda deszczowa przeznaczona jest dla upraw prowadzonych w szklarniach, tunelach foliowych o pow. 2280 m² i w gruncie (w tym uprawy szkółkarskie) o pow. 12 tys. m² (podane powierzchnie upraw dotyczą pielęgnacji roślin od maja do sierpnia). Charakterystyka techniczna Rozbudowę kanalizacji deszczowej z możliwością wykorzystania wód deszczowych i roztopowych przeprowadzono w 2002 r., a prace wykonano we wrześniu i październiku, czyli jeszcze przed okresem jesiennych opadów. Rozwiązanie ma na celu przechwycenie jak największej ilości wód...