Trzecia edycja Targów Czystej Energii CENERG 2011 odbędzie się w dniach 23-25 marca 2011 r. To wydarzenie poświęcone jest wyłącznie ekologicznym źródłom energii. Impreza w założeniu ma stać się impulsem do rozwoju rynku ekoenergii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2011 będzie towarzyszyć IX Targom ELEKTROTECHNIKA 2011 i XIX Targom ŚWIATŁO 2011. Targi CENERG skupiają producentów i dystrybutorów urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Przedstawione zostaną m.in. systemy grzewcze wykorzystujące OZE, w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne oraz klimatyzatory. Konferencje oraz warsztaty podczas targów dotyczyć będą czystych technologii węglowych, biomasy, biopaliw, biogazu, pelet, systemów filtrujących, uzdatniania wody, recyklingu, energii wiatrowej, a także geotermii. Targi odwiedzą przedstawiciele zakładów energetycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, samorządów, inwestorzy, projektanci, architekci, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele, a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupą odwiedzających będą też przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy. Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule, łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii. Wydarzenia towarzyszące Wystawie CENERG promują urządzenia i innowacyjne technologie pozyskiwania energii z OZE dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Podczas Targów CENERG 2011 zorganizowane zostaną następujące...