Położenie geograficzne Polski, ukształtowanie terenu oraz zróżnicowane warunki wodne i klimatyczne mogą się przyczynić do wzrostu potencjału biomasy przeznaczonej na cele nieżywnościowe. Nadprodukcja żywności oraz ochrona środowiska to czynniki stymulujące badania nad wdrażaniem nowych technologii, w tym technologii wykorzystania nasion roślin oleistych na paliwa płynne. W Polsce głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji oleju są nasiona rzepaku. Tradycje uprawy rzepaku są w naszym kraju bardzo stare, jednak w ciągu ostatnich lat zarówno uprawa, jak i skup rzepaku nastręczały rolnikom i zakładom przetwórczym wielu kłopotów. Powierzchnia upraw rzepaku, zbiory i plony ulegają znacznym wahaniom zależnym od wielu czynników, w tym korzystnej pogody, właściwych zabiegów agrotechnicznych: terminowego i starannie przygotowanego stanowiska w płodozmianie, nawożenia wyższego od nawożenia pod pszenicę (dwukrotnie wyższe dawki azotu i fosforu, czterokrotnie większe ilości wapnia). [Tab. 1. Zużycie surowców materiałów pomocniczych i czynników energetycznych w biorafinerii/badania własne/] Licząc od 1995 do 1998 r. zbiory rzepaku były nieudane, stąd też ceny na nasiona rzepaku były stosunkowo wysokie (900 PLN/t w 1998 r.). W 1999...