Prawie 740 osób zostało przeszkolonych w trakcie jesiennego cyklu 16 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, zrealizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

W spotkaniach brali udział wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, osoby merytorycznie zajmujące się inwestycjami, prawnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, dyrektorzy szpitali i szefowie spółek komunalnych. Średnio w spotkaniach organizowanych od września do października 2017 r. uczestniczyło po 46 osób.

16 szkoleń w 16 miastach

Cykl szkoleń regionalnych był pierwszym z zadań projektu „Rozwój PPP w Polsce”. Za ich organizację odpowiedzialne było konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Celem szkoleń było przybliżenie procedur PPP osobom mającym w tym zakresie niewielkie doświadczenie. Cykl 16 szkoleń, w 16 miastach Polski, odbywał się w dwóch turach – wiosennej i jesiennej.

Szkolenia regionalne były prowadzone przez dwoje trenerów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w dziedzinie PPP. W rundzie jesiennej udział wzięło łącznie trzech praktyków samorządowych z dwóch polskich miast, którzy zrealizowali różne przedsięwzięcia w tej formule, a ich doświadczenia okazały się szczególnie cenne dla uczestników, którzy usłyszeli o zastosowanych lokalnie rozwiązaniach i mogli wspólnie przeanalizować to, jakich błędów się wystrzegać. Sposób organizacji szkoleń – w tym przede wszystkim połączenie wiedzy trenerów z praktycznym spojrzeniem na procedurę PPP okiem praktyka z JST,...