Uczestnicy Kongresu Miast Polskich pn. „Infrastruktura kluczem do rozwoju miast”, który odbywał się już po raz dziewiąty, tym razem w Lublińcu (15-16 września br.), podjęli stanowisko w sprawie finansów samorządowych oraz wystosowali apel o podjęcie skutecznych działań dotyczących modernizacji dworców i rewitalizacji terenów pokolejowych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 reprezentantów miast z całej Polski. To coroczne spotkanie samorządowców jest zwykle poświęcone debatom na temat sytuacji polskich miast w różnych dziedzinach życia. Odbywają się one nie tylko w gronie członków ZMP, ale także przedstawicieli innych miast i ekspertów. Tematyka tegorocznego Kongresu oscylowała wokół rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dworców i obszarów pokolejowych, finansów oraz zagospodarowania odpadów w miastach.   Kropla w morzu potrzeb Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP, przywołał opracowanie Instytucji Rozwoju Miast „Rewitalizacja Miast Polskich”, w którym znajduje się rozdział autorstwa dr. Daniela Załuskiego z Politechniki Gdańskiej. Według tego autora, kwestią najważniejszą przy rewitalizacji dworców pozostaje zaproponowanie innej funkcji dla tego typu obiektów, obok tej związanej z obsługą pasażerów. Dworce bowiem, wg PKP Intercity, potrzebują do sprzedaży biletów, udzielania informacji, zapewnienia poczekalni itp. jedynie 150-250 m2. Obecnie w Polsce jest realizowany (wsparty z budżetu państwa) program modernizacji 36 dworców. Jednak to kropla w morzu potrzeb. Daniel Załuski postawił kilka tez dotyczących rewitalizacji obszarów pokolejowych....