X krakowska konferencja KIGO i MPO

O gospodarce odpadami w świetle nowych uwarunkowań prawnych rozmawiano podczas lutowej konferencji KIGO w Krakowie. Jakie wyzwania czekają branżę?

Debata poświęcona wdrażaniu nowych regulacji prawnych oraz wypracowaniu rozwiązań systemowych miała miejsce 1-3 lutego 2018 r. w Krakowie. Odbyła się tam dziesiąta już ogólnopolska konferencja „Europejski model gospodarki odpadami w polskich przedsiębiorstwach sektora samorządowego”, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. W spotkaniu udział wzięło ok. 130 przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych i samorządów z całej Polski. Otwarcia konferencji dokonali Tomasz Uciński, prezes Zarządu KIGO, Henryk Kultys, prezes Zarządu MPO w Krakowie oraz goście honorowi krakowskiego spotkania: Andrzej Gutkowski, zastępca prezydenta miasta Rzeszowa, i Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners.

System gospodarki odpadami w Austrii, który zapewnia temu krajowi osiągnięcie jednych z najwyższych w Europie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, przybliżył dr Johann Mayr, Krajowy Koordynator ARGE Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami w Austrii.

Do perspektyw branży odpadowej w kontekście europejskim odniósł się też Krzysztof Bałanda, prezes MPO Warszawa, przedstawiciel Zarządu KIGO w organizacji Municipal Waste Europe (MWE), przedstawiając uczestnikom kluczowe założenia polityki odpadowej na 2018 r. Są wśród nich m.in. trwające uzgodnienia dotyczące metod kalkulacji poziomów recyklingu i odzysku opartej na...