Dwudziesta czwarta edycja Międzynarodowych Targów Poleko odbędzie się już tradycyjnie pod koniec listopada. Dla wielu z branży ochrony środowiska rok trwa od Poleko do Poleko. Dla branży OZE targi te przestały być takim wyznacznikiem. Spowodowały to liczne nowe imprezy, organizowane dla tego sektora.

Dla redakcji targi Poleko wraz z Salonem Czystej
Energii będą jednak niezmiennie ważne. Salon Czystej Energii i prowadzona w nim edukacja na Forum Czystej Energii były w 2001 r. zalążkiem rozwoju branży OZE. Energetyka odnawialna niewątpliwie wpisuje się w ochronę środowiska, a zatem powinna mieć swoje miejsce na targach Poleko.
Program Forum Czystej Energii za każdym razem dostosowywany jest do aktualnych trendów i potrzeb edukacji. W bieżącym roku szerzej omówiona zostanie fotowoltaika, zwłaszcza w związku z zaproponowanym w projekcie ustawy o OZE interesującym systemem wsparcia.
W mediach i polityce trwa dyskusja o szansach i zagrożeniach związanych z rozpoczęciem poszukiwania gazu z łupków. Gaz ten może być sprzymierzeńcem w rozwoju OZE. Jego wykorzystanie również wpisuje się w energetykę rozproszoną. Dlatego w programie po raz drugi pojawiła się specjalna sesja na ten temat.
Atrakcją dla uczestników Forum mogą się stać obchody dziesięciolecia Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, jak również ekspozycja samochodu z elektrycznym napędem.
Zapraszam do udziału.
 Urszula Wojciechowska
 
 

Pierwszy dzień – 20 listopada 2012 r., wtorek
Regulacje dla OZE w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii
Nadchodzi era słońca
Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w świetle nowej ustawy o OZE – prosumencka rewolucja czy działamy po staremu?
Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej cieplnej
– integracja z budynkami
Możliwości rozwoju fotowoltaiki w Polsce w kontekście światowego rozwoju
Certyfikacja instalatorów w świetle ustawy o OZE
Idea domów słonecznych
Jasne strony słońca na dachu, czyli inwestycja z kredytem BOŚ Banku
Innowacyjne rozwiązania w budownictwie
z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych
Wspieranie projektów energetyki słonecznej
przez samorządy
Finansowanie inwestycji OZE ze środków PO IiŚ
Budowa farmy słonecznej od A do Z w praktyce
 „Budynki przyszłości”
Produkcja polskich modułów PV zintegrowanych
z budynkiem
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm
– Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce
w świetle najnowszych uwarunkowań prawnych
moderator dr inż. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

 

Dzień drugi – 21 listopada 2012 r., środa
Środowiskowe uwarunkowania oraz standardy bezpiecznego wydobycia gazu z łupków – sesja specjalna
Szczelinowanie hydrauliczne – opis procesu okiem praktyka
Zasoby wodne a wydobycie gazu z łupków
Zagospodarowanie odpadów i ścieków – aspekty techniczno-ekonomiczne
Środowiskowe i prawne aspekty zagospodarowania odpadów i ścieków powstających w trakcie wydobycia gazu z łupków
Wielowymiarowa ocena ryzyka w obszarze wydobycia i eksploatacji gazu z łupków w Polsce
Polskie i amerykańskie doświadczenia z niekonwencjonalnymi złożami węglowodorów
Komentarz do projektu ustawy węglowodorowej
Panel dyskusyjny – Środowiskowe uwarunkowania
oraz standardy bezpiecznego wydobycia gazu z łupków
moderator prof. dr hab. Jan Hupka, Politechnika Gdańska, dyrektor Centrum Technologii Ropy i Gazu (CTRiG), WIT
Dyskusja i podsumowanie
Produkcja przyjaznej środowisku energii z lokalnej biomasy
Instalacje oczyszczania i odzysku spalin
Hybrydowe spalanie – innowacyjna polska technologia
Procesy gazyfikacji i szybkiej pirolizy – przykłady termochemicznej obróbki biomasy
Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów biogennych
Pierwszy polsko-szwedzki projekt wykorzystania odpadów komunalnych po zmianie ustawy odpadowej (bioenergia + system zbiórki odpadów)
Rynek biogazu i CNG jako paliwa w Europie
Prezentacja samochodu elektrycznego – Opel Ampera

 

Dzień trzeci – 22 listopada 2012 r., czwartek
Opłacalność inwestycji w mikroźródła OZE (wyniki ekspertyzy IEO)
Opłacalność inwestycji w biogazownie w myśl projektowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
Green Communities – łączy gminy z inwestorami.
Platforma edukacyjna dla gmin
Prezentacja samochodu elektrycznego – Opel Ampera
Szwedzki model biogazowni – przykłady rozwiązań
Systemy kogeneracyjne w biogazowniach
Rozwój technologii energetyki wiatrowej
Kłopoty z umowami dotyczącymi przyłączenia farmy wiatrowej – stan prawny
Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta
– doświadczenia m.st. Warszawy
Finansowanie Inwestycji OZE ze środków NFOŚiGW
Pompy ciepła – ciągle u nas niedoceniane – sesja specjalna w ramach obchodów 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC)
10 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła
Pompy ciepła – układy duże i małe
Pompy ciepła a efektywność energetyczna budynków w praktyce
Dolne źródło – trudny wybór
Prezentacja sześciu wyłonionych w „Konkursie EXPO 3x20” projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem pomp ciepła skojarzonych z innymi źródłami energii w hybrydowych instalacjach w budynkach publicznych
Wręczenie wyróżnień laureatom Konkursu EXPO 3x20

 

Dzień czwarty – 23 listopada 2012 r., piątek
Szkolenie: Normy zapewnienia jakości dla pelet drzewnych i brykietów
Europejski proces normalizacyjny.
Normy dotyczące biopaliw stałych – wprowadzenie.
Zrównoważony rozwój a biopaliwa stałe
Charakterystyka i klasy pelet drzewnych oraz brykietów
wg normy EN 14961
- EN 14961-1 – Wymagania ogólne dla biopaliw stałych
- EN 14961-2 – Pelety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych
- EN 14961-3 – Brykiety drzewne do zastosowań nieprzemysłowych
Zapewnienie jakości paliwa wg normy EN 15234 –
od surowca do świadectwa zgodności produktu z normą EN 14961