Tradycyjnie już od kilku lat we wrześniu wodociągowcy i kanalarze z całej Polski mają okazję podyskutować o zastosowaniach koagulantów i polimerów w ich codziennej pracy. Możliwość taką dają seminaria, organizowane przez firmę Kemipol z Polic. Tegoroczne seminarium pt. „Różnorodność zastosowań chemii w oczyszczaniu ścieków, obróbce osadów i zwalczaniu odorów” odbyło się w dniach 12-14 września br. w Darłówku. I choć organizatorzy – nauczeni doświadczeniem poprzednich spotkań – postanowili dać uczestnikom nieco więcej wytchnienia w postaci zmniejszonej liczby referatów i większej ilości czasu wolnego, to i tak seminarium było bardzo pracowite. Pierwszego dnia, w części referatowej, wynikami badań i wiedzą zdobytą w codziennej pracy na „żywych organizmach” – sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków – dzielili się zarówno naukowcy, jak i eksploatatorzy obiektów. Drugi dzień upłynął pod znakiem zwiedzania obiektów technicznych, m.in. oczyszczalni ścieków w Słupsku. Prezentowane referaty dotyczyły kilku grup tematycznych, m.in. oczyszczania ścieków, dezodoryzacji, kondycjonowania osadów i dezynfekcji. O usuwaniu fosforu i walce z pienieniem osadu przy udziale koagulantów mówiła m.in. dr inż. Karolina Skalska-Józefowicz z oczyszczalni ścieków „Południe” w Warszawie. Jednym z powodów pęcznienia osadu jest niedobór węgla organicznego, a rozwiązaniem problemu może być instalacja zewnętrznego źródła węgla. Tymczasem dobrą metodą zwalczania bakterii nitkowatych jest dawkowanie PAX-u. Z kolei stosowanie PIX-u umożliwia strącanie...