36 lat – tyle czasu eksploatowano Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu. Eksploatowano, ponieważ z końcem 2009 r. – na mocy art. 33 pkt 5 Ustawy z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw – podobnie jak wszystkie składowiska w Polsce, niespełniające wymagań środowiskowych, utraciło ono pozwolenie na użytkowanie.

Teren, na którym tak długi czas składowano odpady komunalne, poddany zostanie rekultywacji, tak jak nakazuje to prawo unijne. Działając perspektywicznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Toruniu podjęło się realizacji projektu pn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Toruniu”, już w 2004 r. składając wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności. Dzięki pomyślnej decyzji w tej kwestii, a także otrzymaniu pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz przy udziale środków własnych spółka dokonała realizacji zadania pn. „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” w Toruniu.   Ważne daty W połowie grudnia 2008 r. rozpoczęto prace przygotowawcze terenu budowy, a 30 stycznia 2009 r. miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję. Następnie z początkiem lutego ub.r. rozpoczęto pierwsze prace na terenie budowy, które postępowały w mgnieniu oka. Po ośmiu miesiącach od czasu rozpoczęcia robót odbył się rozruch Zakładu. Do tego czasu w ramach ZUOK-u powstały składowisko odpadów komunalnych, sortownia odpadów,...