Wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki a praktykami w obszarze technik wytwarzania oraz oddziaływania na środowisko technologii materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych to główny cel konferencji zrealizowanej w Szczyrku w dniach22-24 maja br.
Organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, szklarskich, ceramicznych i ogniotrwałych” był Instytut Ceramiki
i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli minister gospodarki oraz marszałek województwa opolskiego.
Z uwagi na szeroki zakres prezentowanych zagadnień, obrady prowadzono w sześciu sesjach tematycznych. Na spotkaniu omawiano problematykę, która odnosi się do niskoemisyjnych technologii, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej, szkła i materiałów ogniotrwałych. Wśród poruszanych kwestii znalazły się m.in.: technologie CCS skierowane do przemysłu cementowego oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych. Prezentowano także inne technologie odznaczające się niską energochłonnością i ograniczonym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Poruszono też temat zanieczyszczeń emitowanych w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych oraz wykorzystania popiołów lotnych. Ponadto uczestnicy spotkań mogli pogłębić wiedzę o surowcach odpadowych oraz paliwach alternatywnych, a także poznać problematykę kształtowania cech użytkowych materiałów budowlanych. Szczegółowo analizowano wyniki prowadzonych badań i możliwość zastosowania w praktyce rozmaitych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesach technologicznych. Prezentowano też uwarunkowania prawne i normy ochrony środowiska w omawianym temacie. Ożywiona dyskusja i wymiana poglądów świadczy o trafności poruszonych na konferencji problemów, które nurtują przedstawicieli przemysłu. Zgłoszone wnioski i kwestie do rozwiązania są inspiracją do innowacyjnych działań i zastosowań w praktyce. W konferencji wzięło udział ponad sto osób, w tym reprezentanci m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik: Śląskiej, Opolskiej i Białostockiej. Ponadto na spotkanie przybyli przedstawiciele m.in. przemysłu mineralnego oraz producenci urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej.
 
Patryk Weisser
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Opole

fot_1
fot_1