To prawie jedyna branża w Polsce, w której mamy sukcesy, w której nam się powiodło! Jeszcze trzy – cztery lata temu udział metod termicznych – najbardziej nowoczesnych, a jednocześnie bezpiecznych – był na poziomie 2%, a dziś sięga 30%! – tak o rozwoju termicznych metod unieszkodliwiania osadów ściekowych w Polsce mówił dr inż. Tadeusz Pająk podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” w Kielcach.

Konferencja ta, zorganizowana przez firmę Abrys, odbyła się w stolicy woj. świętokrzyskiego w dniach 14-16 września br. i zgromadziła ok. 140 uczestników. Otwierając spotkanie, jej opiekun naukowy – dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – pokusił się o pewne porównanie: w gospodarce odpadami komunalnymi ciągle jesteśmy w grupie outsiderów, a w gospodarce osadami możemy z podniesionym czołem rozmawiać z rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej!   Problem i możliwości jego rozwiązania W tematykę zagospodarowania osadów ściekowych referatem pt. „Przegląd metod przeróbki osadów w Polsce i w Europie” wprowadził zebranych prof. dr hab. inż. January Bień z Politechniki Częstochowskiej. – W latach 80-90. ubiegłego wieku problem dotyczył oczyszczania ścieków. Wszystkich interesowało, co dzieje się ze ściekami, które opuszczają oczyszczalnie. Problem osadów nie istniał, a ich unieszkodliwianie było tematem tabu – przypomniał. Następnie odniósł się do problemów...