Wśród obowiązujących w Polsce – w zakresie poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej – bardzo ważnych dokumentów prawnych odnoszących się do przydomowych oczyszczalni ścieków znajduje się norma PN-EN 12566.

Norma zharmonizowana 12566 została podzielona na siedem zasadniczych części. Na rysunku 1 przedstawiono graficznie podział normy EN 12566 dotyczącej małych oczyszczalni ścieków – do 50 OLM (obliczeniowej liczby mieszkańców).

Szczegółowy podział

W normie PN-EN 12566-1:2004/A1 w części pierwszej „Prefabrykowane osadniki gnilne” przedstawiono badania wytrzymałościowe, przepustowość hydrauliczną, wodoszczelność oraz trwałość zbiorników, które tworzą osadnik gnilny. Zbiorniki te mogą być wykonywane z betonu (żelbetu), polietylenu, z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym oraz stali. Przedstawiono też wytyczne dotyczące sprawdzenia zgodności wymiarów zbiorników. W normie nie zostały uwzględnione konstrukcje zbiorników z materiałów kompozytowych. Ważnym aspektem są badania wytrzymałościowe zbiorników, ponieważ wcześniej pojawiały się na rynku produkty (osadniki gnilne), które po zasypaniu w wykopie ulegały zgnieceniu.

Dwa raporty techniczne

W skład kompletu dokumentów normalizacyjnych dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków do 50 OLM wchodzą dwa dokumenty opublikowane w formie raportów technicznych: CEN/TR 12566-2:2005 i CEN/TR 12566-5:2008 (druga i piąta część normy). Raporty te stanowią wytyczne projektowania i wykonywania różnych systemów filtracyjnych w gruncie oraz ich elementów. Dotyczy to urządzeń po wstępnym oczyszczeniu ścieków w osadnikach gnilnych.

W raporcie technicznym CEN/TR 12566-2 są szczegółowo...