Pomimo zaawansowanych technologii, wciąż zdarza się niewłaściwe zabezpieczanie drzew na placach budów, co nie tylko zmienia warunki siedliskowe, ale uszkadza drzewa, które często nie mają już szans na prawidłowy rozwój. Dlatego tym bardziej warto zastanowić się, po jakie metody ochrony sięgać, aby zabezpieczyć rośliny przed uszkodzeniami.

Wszelka działalność inwestycyjna zagraża istniejącym drzewom zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez pogarszanie warunków siedliskowych. W pierwszym przypadku, kiedy przeprowadzane są inwestycje, drzewa muszą zostać usunięte lub zabezpieczone przed fizycznymi (mechanicznymi) lub chemicznymi uszkodzeniami. W drugim przypadku zagrożenie może mieć charakter długofalowy. Znając metody zapobiegające uszkodzeniom, można właściwie zabezpieczyć drzewa. Na placach budowy obserwuje się irracjonalne postępowanie w stosunku do drzew. Takimi zabiegami są owijanie pni tekturą czy deskowanie na gołym pniu i opieranie desek na nabiegach korzeniowych. Takie praktyki są częste, pomimo że przepisy prawne zobowiązują inwestora do ochrony drzew na placach budów poprzez system opłat, a wszelkie delikty pociągają za sobą kary z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia drzew. W procesie inwestycyjnym na placu budowy powinien być zatrudniony odpowiedzialny ogrodnik w charakterze inspektora nadzoru. Sposób zabezpieczenia drzew winien zostać zatwierdzony i przestrzegany. A przed wejściem wykonawcy na plac budowy należy wykonać szczegółową inwentaryzację dendrologiczną. Dla każdego drzewa trzeba przewidzieć procedurę postępowania, tzn. sposób zabezpieczenia,...