Boom inwestycyjny, jaki aktualnie przeżywa nasz kraj, stawia przed wszystkimi uczestnikami tego procesu wyzwania. Dotyczy to także branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Ponieważ rury z tworzyw sztucznych są istotnym elementem nowo budowanej infrastruktury, można usprawnić ten proces poprzez wdrożenie specjalnych zaleceń sztywności obwodowej rur kanalizacyjnych z tworzyw termoplastycznych, wykorzystywanych do budowy kanalizacyjnych sieci zewnętrznych.  Najwięcej światła na kwestie projektowania rurociągów z tworzyw termoplastycznych (najczęściej PVC, PE, PP), układanych w gruncie, i ich współpracy z ośrodkiem gruntowym rzuciły wyniki europejskiego projektu badawczego „Projektowanie podziemnych rurociągów z tworzyw termoplastycznych”1. Zrealizowały go TEPPFA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych) i APME (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych) obecnie: Plastics Europe kilka lat temu. Celem projektu było m.in. przeprowadzenie badań poligonowych w skali rzeczywistej i wsparcie ich wynikami opracowania odpowiednich norm europejskich, określenie względnej wagi parametrów projektowo-wykonawczych oraz opracowanie wytycznych projektowych odpowiadających jakości faktycznie stosowanych typów montażu. W ramach projektu podjęto też współpracę z europejskimi ekspertami w dziedzinie projektowania rurociągów z tworzyw sztucznych, aby podczas wspólnych warsztatów ocenić wyniki przeprowadzonych badań poligonowych, skorelowanymi z wynikami obliczeń teoretycznych. Holenderskie wdrożenia Badania prowadzono w gruntach piaszczystych w okolicach miejscowości Haarle (Holandia) i w gruntach gliniastych w pobliżu Wons (Holandia). Badaniom poddano odcinki rur PVC, PE i stalowych o sztywnościach obwodowych...