Zbiorniki wodociągowe

Nieodzownym elementem sieci wodociągowej jest zbiornik wody, który współpracuje z całym systemem wodociągowym. Zbiorniki wody są przeznaczone do magazynowania jej nadmiaru, a następnie uzupełniania dostaw wody w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Podstawowym zadaniem zbiorników jest gromadzenie wody i wyrównywanie jej dostawy w czasie zmiennych rozbiorów wody. Zbiornik magazynuje wodę w czasie, gdy jej rozbiór jest mniejszy niż dostawa, a oddaje wodę do sieci, gdy jej rozbiór jest większy niż dostawa. Dodatkowym zadaniem niektórych zbiorników wodociągowych jest wyrównywanie ciśnienia na obszarze zasilania, zmieniającego się w różnych porach doby w zależności od rozbioru wody. Zbiorniki służą również do gromadzenia zapasów wody na wypadek pożaru oraz w celu zapewnienia dostawy wody w razie awarii. Zbiornik może spełniać wszystkie te funkcje lub tylko niektóre z nich.

Na rys. 1 przedstawiono zadania zbiorników wodociągowych.

Jednym z zadań zbiorników wody jest wyrównywanie dostaw wody w czasie zmiennych rozbiorów. Rozbiór wody jest różny i zmienny w czasie, podczas gdy dostawa wody z ujęć zarówno grawitacyjnych, jak i pompowych jest regulowana. Zadaniem zbiornika jest zmagazynowanie wody w czasie, gdy rozbiór jest większy niż jej dostawa. Zadaniem zbiornika wodociągowego może być również wyrównywanie ciśnień – w zbiornikach wodociągowych wysoko położonych ponad terenem zasilania zadaniem ich jest wyrównywanie ciśnień zmieniających się w czasie...