Mimo że program oczyszczania kraju z azbestu obowiązuje w Polsce już od dwunastu lat, do tej pory zinwentaryzowano jedynie ok. 30% produktów azbestowych. Szacuje się, że w kraju może zalegać ok. 15 mln ton azbestu. O tym, jak skutecznie usuwać i utylizować wyroby z tym szkodliwym składnikiem, dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w Warszawie.

Ze względu na zagrożenie, jakie niesie za sobą obecność włókien azbestowych w środowisku, w 2002 r. Rada Ministrów RP przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Został on ukierunkowany na przyspieszenie procesu usuwania azbestu, eternitu i wyrobów azbestowych w Polsce. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., kiedy to zakładane jest całkowite oczyszczenie kraju z azbestu.

Jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podjął wyzwanie wycofania z użytkowania wyrobów zawierających azbest – powiedział Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, podczas konferencji pt. „Polska bez azbestu. Efekty i perspektywy realizacji Programu Oczyszczania Kraju z azbestu 2009-2032”. Zaznaczył te, że walka z azbestem może stanowić ogromną szansę dla powstania nowych polskich technologii, dzięki którym będzie można skutecznie utylizować produkty azbestowe.

Spotkanie zostało zorganizowane 24-25 listopada br. przez Federację Zielonych Gaja oraz Ministerstwo Gospodarki. Stanowiło ono podsumowanie kolejnego etapu Ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz...