Był maj 2003 roku. Podczas Targów WOD-KAN w Bydgoszczy zadebiutowało nowe pismo „Wodociągi-Kanalizacja”. W tym numerze, będącym wówczas dodatkiem do „Przeglądu Komunalnego”, redaktor naczelny Tomasz Szymkowiak pisał, że zamierzeniem wydawcy jest „stworzenie pisma o wysokim autorytecie i wiarygodności publikowanych informacji, źródła i zbioru aktualnych informacji z branży (…) Stworzenie osobom odpowiedzialnym za inwestycje możliwości porównywania podobnych inwestycji, forum dyskusyjnego, stworzenie bazy informacyjnej o aktualnym prawie, konferencjach, wydawnictwach, wydarzeniach, nowościach”. Od 2004 roku pismo zaczęło ukazywać się samodzielnie, początkowo jako dwumiesięcznik, później już miesięcznik. Przez wszystkie te lata niezmiennie towarzyszy branży, która przecież intensywnie zmienia swoje oblicze. Rok 2003 to jeszcze czas przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Już wtedy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne korzystają ze środków unijnych, programów SAPARD i ISPA. Jednak prawdziwy boom inwestycyjny miał się dopiero zacząć. Ten proces oznaczał ogromny rozwój,  który byłby niemożliwy bez wchodzących na rynek technologii. Dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, ale też ze światem biznesu, nasz miesięcznik odnotowywał wszystkie nowości pojawiające się na rynku, a szefowie przedsiębiorstw wod-kan opisywali, jak wdrażają je na własnym gruncie. Dziś z archiwalnych numerów, które znajdują się w naszej e-czytelni, można odtworzyć przebieg dynamicznego rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.  W pierwszych numerach pisma jednym z wiodących...