Rada PIGO w czasie swych wyjazdowych posiedzeń odwiedza ośrodki, w których realizowane są interesujące inwestycje w gospodarce odpadami. Spotkania te służą przede wszystkim wymianie doświadczeń oraz upowszechnianiu efektywnych rozwiązań technologicznych i logistycznych. Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Włocławka (w dniach 13-14 września br.) przez Sławomira Sarnowskiego, który już od prawie 15 lat prezesuje tamtejszemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Saniko. Saniko jest w 100% spółką miejską, świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów, a jednocześnie zarządzającą jednym z najnowocześniejszych w regionie zakładów utylizacji odpadów komunalnych w Machnaczu. W minionych latach spółka wielokrotnie zdobywała liczne certyfikaty i wyróżnienia (ISO, Fair Play, Hit), potwierdzające spełnianie przez nią najwyższych standardów ekologicznych, technologicznych i nowoczesnego zarządzania. W czasie ostatniego spotkania Rady do tych wyróżnień dodany został honorowy „Certyfikat Członka-Założyciela PIGO”. Na ręce prezesa Sarnowskiego złożyła go Krystyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Izby. Sławomir Sarnowski był bowiem w gronie założycieli Izby i od początku pełnił w niej funkcję wiceprezesa Zarządu. Ostatnie Walne Zgromadzenie PIGO (w czerwcu br.) awansowało go do Rady Izby. Fot. Archiwum PIGO. Wręczenie certyfikatu. Od lewej: Krystyna Ostrowska, Sławomir Sarnowski i Andrzej Pałucki. Spotkanie z Andrzejem Pałuckim, prezydentem Włocławka, było jednocześnie okazją do zaprezentowania bezsprzecznych i wspólnych sukcesów Saniko, lokalnego samorządu oraz ekologów zrzeszonych we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej...