Zieleń nad naszymi głowami to nie tylko rozłożyste korony wysokich drzew czy rozległe ogrody na dachach, wyłaniające się co jakiś czas spoza gęstej zabudowy. Rozglądając się dookoła, możemy zobaczyć jej znacznie więcej, ponieważ rośliny – zarówno małe, jak i duże – otaczają nas z wielu stron, a ich obecność nawet w ograniczonej formie jest coraz bardziej pożądana, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej.

Zieleń pełni w miastach wiele ważnych funkcji. Wśród najbardziej znaczących wymieniane są funkcje biologiczne, związane z oczyszczaniem powietrza i produkcją tlenu, a także obniżanie temperatury i poprawa wilgotności, co latem odczuć można, przebywając na terenie nawet niewielkiego zadrzewionego skweru. Zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz podwyższanie różnorodności biologicznej to kolejne atuty. Rośliny wprowadza się również w celach ochronnych przed hałasem, a także izolowania miejsc przeznaczonych na mieszkanie i wypoczynek od obszarów generujących różnego rodzaju uciążliwości.

Niezwykle ważna jest społeczna rola terenów zieleni – stanowią one podstawowe, pożądane przez mieszkańców miejsca rekreacji, zaś kontakt z naturą jest istotny dla prawidłowego rozwoju każdego człowieka. Zadania te w znacznym stopniu realizują rozległe obszary ukształtowane za pomocą roślinności – skwery, parki czy ogrody osiedlowe, które składają się na rozbudowany system miejskiej zielonej infrastruktury. Niestety, nie zawsze mamy możliwość tworzenia takich złożonych kompleksów.

Dla zapachu i koloru

Obszary...