53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

19-21.09.2018 r. Hotel „Radisson Blu” w Świnoujściu, Aleja Baltic Park Molo 2

Gospodarz Zjazdu: REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!

Nadmuchiwany balon pękł. Okazało się, na co zwracaliśmy uwagę od dłuższego czasu, że zwiększanie wymogów formalnych i fiskalnych związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów bez wcześniejszego przygotowania niezbędnej infrastruktury przetwórstwa odpadów w ramach zwiększonej odpowiedzialności producenta prowadzi do sytuacji patologicznych i rozszerzenia się szarej strefy. Niebezpiecznych rozmiarów zjawisko to nabrało w tym roku, po zamknięciu się Chin na przyjmowanie odpadów. I nie dotyczy to wyłączne naszego kraju.

Reakcją na płonące magazyny i składy było ekspresowe dokonanie zmian w ustawach o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kaucji gwarancyjnych, obowiązkowy monitoring składowisk, kontrole interwencyjne bez zapowiedzi i skrócenie okresu magazynowania odpadów z trzech lat do jednego roku. W najbliższym czasie ma zostać również znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prace przygotowawcze prowadzi resort środowiska. Zmiany mają dotyczyć obowiązku przeprowadzania oddzielnych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zachęcenia do selektywnej zbiórki odpadów przez zwiększenie różnicy w opłacie za odpady posegregowane i nieposegregowane. Resort w formie rozporządzenia zaproponował także zaporową wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń (kaucji gwarancyjnej) za magazynowanie i składowanie odpadów w...