XXIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w pierwszych dniach października gościł w Toruniu. Gospodarzem było toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Tradycja i nowoczesność Tradycje zorganizowanego sprzątania przestrzeni publicznej w Toruniu mają już ponad 200 lat – podkreślał podczas prezentacji dorobku MPO Toruń jego prezes, Ludwik Jurzysta. Wraz z przedstawicielami władz miasta zaprezentował stan i perspektywy gospodarki odpadami w tym mieście. Na krótko przed Zjazdem dokonał się kolejny etap prac nad systemem gospodarki odpadami w Toruniu, rozstrzygnięto przetarg na realizację sortowni odpadów. Sprzęt dostarczy lider na krajowym rynku technologii przetwarzania odpadów Horstmann z Wągrowca. Sesję plenarną Zjazdu otworzył wykład profesora Tadeusza Marka z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ciekawie i ze swadą omówił zagadnienia związane z budową efektywnie funkcjonujących zespołów ludzkich i zarządzania nimi. Opowiadał, jak zdiagnozować i radzić sobie ze stresem w organizacji oraz przedstawił różne style kierowania zespołami ludzkimi. Następnie Zdzisław Drabent, Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, przedstawił informację o konieczności powołania doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Wszystkie podmioty, zajmujące się przewozem oraz związanym z tym załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych, mają obowiązek ustanowić takiego doradcę w przedsiębiorstwie. O wdrażaniu zintegrowanego zarządzania jakością, zarządzaniu środowiskowym oraz zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach oczyszczania miast mówił Jarosław Szrubarczyk z Głównego Instytutu Górnictwa. Oferta...