Agencja Severn Wye Energy (SWEA) jest spółką non-profit company i zarejestrowaną fundacją edukacyjną. SWEA powstała w 1999 r. w ramach programu KE SAVE. CelemSWEA jest promocja energii odnawialnej poprzez podnoszenie świadomości, wspieranie innowacji i działań rozwojowych. Agencja propaguje wykorzystanie biomasy na cele grzewcze od wielu lat i rozwinęła szereg inicjatyw mających na celu: ·                    poprawę jakości i dostępności paliw biomasowych, ·                    podnoszenie świadomości użytkowników i wzrost ich zaufania do biomasy, ·                    wspieranie odejścia od stosowania paliw kopalnych na rzecz biomasy w budynkach mieszkalnych, szkołach, obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych, ·                    współpracę z miejscowym biznesem, umożliwiającą poprawę warunków dostaw biomasy oraz sprzętu w łańcuchu dostaw i wykorzystania biomasy, ·                    lobbowanie na rzecz biomasy w głównych dokumentach strategii rozwoju i planistycznych. Jednym z czynników wspierających działania jest fakt, że siedziba SWEA od lat znajduje się w samym sercu Lasów Dean w hrabstwie Gloucestershire. Lasy Dean są największym skupiskiem dębów w Anglii i stały się pierwszym Leśnym Parkiem Narodowym w Wielkiej Brytanii (w 1937 r.). Lasy o powierzchni 10 tys. hektarów stanowią ważny, nieprzekształcony obszar przyrodniczy, miejsce odpoczynku oraz pozyskiwania drewna. Innym istotnym aspektem jest to, że na terenie Lasów Dean nie ma sieci gazowej i budynki zasilane są przez drogie i obciążone wysokim wskaźnikiem emisji CO2 nośnikienergii, takie jak olej,...