Seminarium "Opakowania a ekologia" - TAROPAK 2003 W działaniach, których celem jest zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska naturalnego, bardzo słabo rozwijają się w naszym kraju te, które wpływają na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Opakowania stanowią niestety znaczną ilość wszystkich odpadów, a opakowania jednostkowe (konsumenckie) z reguły nie nadają się do ponownego użycia. Pamiętamy jednak butelki na mleko, które wielokrotnie krążyły pomiędzy producentem a konsumentem. Wygoda jednych i drugich sprawiła niestety, że tego rodzaju opakowania wielokrotnego użytku zniknęły z rynku. Podobnie rzecz się ma z opakowaniami zbiorczymi, w których jednostki konsumenckie produktu są przemieszczane od dostawcy do hurtownika i detalisty. Możliwość wielokrotnego wykorzystania zbiorczych opakowań transportowych jest tu znacznie większa, niż w przytoczonym wyżej przykładzie, a mimo to królują opakowania jednorazowe, które po spełnieniu swojej roli logistycznej stają się problematyczne. Wielu producentów przyjęło zasadę działania, w myśl której wszystko, co wyszło z...