„Stopień realizacji zobowiązań traktatowych Polski w zakresie gospodarki odpadami” – pod takim tytułem w styczniu br. odbyła się debata w sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Opracowany przez Ministerstwo Środowiska (MŚ) dokument prezentuje stopień realizacji zobowiązań podjętych przez Polskę w związku z akcesją do Unii Europejskiej w obszarze dotyczącym gospodarki odpadami i obejmuje okres od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2007 r. Do podstawowych zadań i obowiązków Polski w związku z członkostwem w UE należy przeniesienie wymagań do polskiego porządku prawnego, wypełnianie zobowiązań i udział w pracach organów UE. Przeniesienie wymagań W zakresie przeniesienia wymagań do porządku krajowego możemy wydzielić trzy etapy: transpozycję, implementację i egzekwowanie prawa. Transpozycji poddano wszystkie akty prawne UE, przyjęte do końca 2005 r., przy czym transpozycja jest niepełna w zakresie poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Kolejne dwie dyrektywy (w sprawie zagospodarowania odpadów z przemysłu wydobywczego, a także baterii i akumulatorów oraz ich zużytych odpowiedników) mają terminy odpowiednio: 1 maja i 26 września 2008 r. Jeśli chodzi o implementację, to MŚ podejmuje szereg działań, by zatrudnionej kadrze urzędniczej ułatwić wykonywanie pracy. Są to m.in. szkolenia w skali ogólnopolskiej czy gotowe wytyczne i poradniki, dostępne na stronach internetowych resortu. Konieczne jest jednak ilościowe i jakościowe...