W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 6 maja 2011 r. odbyły się warsztaty zatytułowane „Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z europejską siecią Energy Cities w ramach inicjatywy ManagEnergy. Warsztaty
były przeznaczone dla polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów oraz kandydatów do Porozumienia.
Celem warsztatów było przeszkolenie przedstawicieli miast i gmin, które już przystąpiły lub zamierzają przystąpić do Porozumienia, aby pomóc im wywiązać się z przyjętych w ten sposób zobowiązań. Konkretnie chodzi o nauczenie się, jak opracować i wdrożyć Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz jak zaangażować w planowanie energetyczne lokalnych interesariuszy i mieszkańców.
Otwarcia warsztatów dokonali Maria Stankiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, Jan Wiater, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Szkolenie było prowadzone przez ekspertów europejskiej sieci Energy Cities, prowadzącej Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, których wspierali przedstawiciele doświadczonych miast-sygnatariuszy Porozumienia: Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej i Elena Anastsaova, główny specjalista ds. energetyki i efektywności energetycznej w gm. Dobrich (Bułgaria). Szkolenie obejmowało następujące tematy:
·        zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich w gminie (powołanie specjalisty ds. energii, utworzenie lokalnej agencji energetycznej),
·        bazowa inwentaryzacja emisji i Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP),
·        zaangażowanie lokalnych aktorów, mieszkańców i struktur wspierających
·        finansowanie i innowacyjne mechanizmy finansowania (programy lokalne, krajowe i unijne, współpraca z partnerami prywatnymi).
Warsztaty miały charakter interaktywny, a ich uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie realizacji celów Porozumienia i zrównoważonego rozwoju energetycznego na szczeblu lokalnym.
Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”