Segregacja i odzysk odpadów produkcyjnych, promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zwiększanie efektywności zużycia wody oraz odpowiedzialne zarządzanie energią to tylko niektóre z działań podejmowanych przez firmę Coca-Cola HBC Polska na rzecz ochrony środowiska. Firma włączyła działania z zakresu CSR (ang. corporate social responsibility) do swoich planów biznesowych i szeroko pojętej strategii. Z tego względu swoją działalność na rzecz ochrony środowiska koncentruje na obszarach, które zostały uznane za najważniejsze z perspektywy charakteru działalności biznesowej. Należą do nich: ochrona zasobów wodnych, energia i ochrona klimatu oraz opakowania i recykling.   W trosce o wodę W celu ochrony zasobów wodnych dokładane są wszelkie starania, by zwiększać efektywność wykorzystania tego surowca w zakładach produkcyjnych. Firma angażuje się w projekty ochrony zasobów wodnych i pomaga rozwijać świadomość społeczną na temat znaczenia tego surowca. Od 2001 r. zużycie wody na litr napoju wyprodukowanego w zakładach spadło o ok. 37%. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki zwiększeniu ilości wody poddanej recyklingowi i przeznaczonej do ponownego wykorzystania. By zapewnić zrównoważone zużycie wody w przyszłości, Coca-Cola HBC Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Są nimi np. przedmuchiwanie powietrzem preform PET zamiast mycia wodą, system odzysku wody na linii aseptycznej, odzysk wody z urządzenia płuczącego puszki czy też odzysk wody z ostatniego płukania szklanych...