Warszawa dołączyła we wrześniu do grona miast, którym udało się uzyskać certyfikat zgodności z normą ISO37120 „Sustainable development of communities indicators for city services and quality of life („Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia”), często nazywany normą smart city. Standard ten definiuje wskaźniki monitorowania zrównoważonego rozwoju miast.

Norma ISO37120 zawiera szczegółową metodykę obliczania tych wskaźników, a podczas procesu certyfikacji realizowanego przez kanadyjską organizację World Council on City Data z siedzibą w Toronto szczegółowo weryfikowane są wiarygodność i źródła raportowanych danych. World Council on City Data (Światowa Rada Danych Miejskich) jest inicjatorem, współtwórcą i najbardziej prestiżową instytucją certyfikującą w zakresie ISO37120.

Idea normy ISO37120

ISO37120 zawiera 100 wskaźników pogrupowanych w 17 grup tematycznych – np. gospodarka, energia, środowisko, edukacja, planowanie przestrzenne, odpady stałe. Wskaźniki te mogą być wykorzystane przez miasta różnej wielkości do mierzenia i kontrolowania poziomu rozwoju pod kątem społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym.

Ideę normy ISO37120 można zdefiniować następująco: nie da się zbudować inteligentnego, zrównoważonego, dostatniego oraz odpornego miasta przyszłości, jeśli miasta nie będą stawiać sobie celów opartych na danych, nie będą weryfikować ich realizacji w oparciu o dane oraz nie będą podejmować decyzji (strategicznych i operacyjnych) w oparciu o dane. Norma ISO37120 stanowi więc ramy analityczne dla zrównoważonego rozwoju...