Status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskało dziewięć kolejnych polskich klastrów. W sumie w Polsce mamy ich już szesnaście.

System Krajowego Klastra Kluczowego ma wyłonić spośród działających obecnie klastrów w Polsce takie podmioty, które mają istotny potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki i są konkurencyjne oraz innowacyjne w aspekcie międzynarodowym.

W trakcie Gali Klastrów odbywającej się 25 października w siedzibie Ministerstwa Rozwoju dokonano uroczystego wręczenia statusu Krajowego Klastra Kluczowego dziewięciu klastrom.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Nominacje wręczyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki – podkreślała wiceminister Emilewicz.

Wybór Krajowych Klastrów Kluczowych dokonywany jest w ramach otwartego konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dotychczas przeprowadzono dwie rundy konkursu.

W 2015 r. status KKK uzyskało siedem klastrów, a w ramach II rundy, ten status przyznano dziewięciu kolejnym.

Wśród tegorocznych znalazły się m.in. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (zajmujący się recyklingiem, ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii), Klaster Zrównoważona Infrastruktura (specjalizujący się inteligentnym budownictwem energooszczoędnym i pasywnym, automatyką budynkową i technologiami z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy (produkcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych).

Przypominamy, że koordynator Krajowego Klastra Kluczowego uprawniony jest do aplikowania o wsparcie publiczne w ramach Poddziałania 2.3.3 POIR, przeznaczonego na wzmocnienie ekspansji międzynarodowej KKK. Budżet w tym poddziałaniu sięga przeszło 33,2 mln euro (133 mln zł), a wartość wydatków kwalifikowanych projektu może sięgać minimum 0,5 mln zł, a maksymalnie 6 mln zł.

Klastry wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu.

Trzeci nabór w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego odbędzie się w 2018 r.

Więcej o systemie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz pełną listę KKK można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Krajowe Klastry Kluczowe czyli masło maślane. Czy ktoś może mi wytłumaczyć co oznacza słowo klaster i co oznaczy słowo klaster tu w tym kontekście. Czy jest to klaster koncentryczny czy klaster instytucjonalny ? Klaster blaster master

Skomentuj