Długo oczekiwany „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2015” został opublikowany na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Niestety, przedstawione w nim danie nie nastrajają optymistycznie.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska sporządza i przekłada do 15 maja każdego roku Ministrowi Środowiska raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Pod koniec sierpnia nastąpiła jego publikacja na stronie GIOŚ.

Z raportu wynika, że w 2015 r. zebrano przeszło 4,5 mln kg zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Oznacza to uzyskanie 38,35% poziomu ich zbierania i tym samym niewywiązanie się z wymaganego ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach poziomu 40%.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w 2016 r. Polska musi już osiągnąć poziom wynoszący 45%.

Z raportu wynika również, że poziom recyklingu akumulatorów i baterii w 2015 r. wyniósł 109,68% (obliczony jako stosunek procentowy masy zużytych baterii i zużytych akumulatorów poddanych procesom przetwarzania oraz masy przyjętych do przetworzenia zużytych baterii i akumulatorów). W poprzednich latach wynosił on: 80,43% w 2014 r., 91,23% w 2013 r. oraz 98,59% w 2012 r. Jak czytamy w raporcie, „ zakłady nie przetwarzały wszystkich zużytych baterii i zużytych akumulatorów, które zostały przyjęte w danym roku do przetworzenia.” Nadwyżki te zostały przetworzone w 2015 r.

We wnioskach autorzy raportu proponują m.in. zwiększenie uwagi marszałków województw na rzetelność sprawozdań poprzez dokładną i staranną weryfikację danych.

Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2015 w całości dostępny jest TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj