Cztery lata mają trwać prace termomodernizacyjne szkół, szpitali i muzeów prowadzone przez samorząd województwa pomorskiego. Zmieni się nie tylko ich wygląd, ale przede wszystkim obniżą się rachunki za utrzymanie budynków.

W pierwszym etapie były remontowane budynki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Zarządu Parków Krajobrazowych i wojewódzkich zespołów szkół policealnych. Drugi etap  polegał na przeprowadzeniu termomodernizacji w jednostkach kultury m.in. Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni. Etap trzeci to, inwestycje w szpitalach i podmiotach leczniczych.

Proces termomodernizacji objął osuszenie fundamentów i ścian budynków. Docieplone zostały ściany i stropy budynków oraz zamontowano nowe okna i drzwi. Zależnie od warunków technicznych zamontowano kotły na biomasę albo gaz ziemny lub budynek został podłączany do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na niektórych budynkach instalowane były ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.

Remont szkół i budynków administracyjnych

W ramach pakietu pierwszego, remonty przeprowadzono między innymi w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku, gdzie odnowione zostały budynki szkolne oraz pomieszczenia administracyjne. Termomodernizacja objęła również budynki administracyjne, warsztatowe i socjalno-biurowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, Bytowie i Zielinie.

Drugi etap obejmuje budynki instytucji kultury samorządu województwa pomorskiego. W Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach odnowione zostaną pracownie konserwatorskie oraz warsztat stolarski. Termomodernizacji poddany zostanie budynek administracyjny i wystawowy w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Nowe energooszczędne oświetlenie będą mieli pracownicy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a goście Teatru Muzycznego w Gdyni będą mogli skorzystać z wyremontowanego Domu Aktora.

Projekty za ponad 20 mln zł

Przewidywany całościowy koszt pierwszych dwóch etapów projektu kompleksowej termomodernizacji obiektów będących własnością samorządu województwa to blisko 21 mln zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na ten cel przeznaczonych było około 15 mln zł. Reszta, czyli około 6 mln zł, to środki własne samorządu województwa pomorskiego.

Rozpoczęcie realizacji pakietu III planowane jest w 2018 roku. W tym etapie odnowione będą m.in Stacje Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku i Słupsku, jeden z budynków na terenie Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku oraz osiem obiektów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Czytaj więcej

Skomentuj