Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie skalkulował pięciokrotną podwyżkę cen za odbiór ścieków, podaje RZGW w Gdańsku. Burmistrz zaprzecza: mieszkańcy zapłacą solidarnie – kilkanaście procent więcej.

Podwyżka taryfy za odprowadzanie ścieków ma wynieść dla jednej grup odbiorców ok. 500 proc. Dla innych grup odbiorców zaproponowane podwyżki są również kilkusetprocentowe. Duże są też podwyżki cen za dostarczanie wody, podaje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Taryfa ta nie została zatwierdzona przez RZGW i trwa procedura odwoławcza. Odwołanie zostało odrzucone przez organ drugiej instancji – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

500 proc. vs kilkanaście

Zastępca dyrektora Wód Polskich w Gdańsku, Karol Rudomina mówił w Radiu PiK, że podzielenie grupy taryfowej dla ścieków na trzy i ustanowienie podwyżek 500, 300 i 30 proc. jest niedopuszczalne. Dodał, że spółka wod-kan działająca w Koronowie już od 4 lat wykazywała stratę. Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński zaprzeczył jednak, że wzrost może odbić się na mieszkańcach. Jego zdaniem odczują oni wzrost cen ścieków o kilkanaście procent, bowiem duże podwyżki w dwóch obszarach będą rozłożone proporcjonalnie na wszystkich mieszkańców.

Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynęło 259 wniosków, 233 z nich jest już zatwierdzonych (stan na 30 sierpnia) i w większości przypadków obowiązują. Do organu II instancji (KZGW) wpłynęło osiem odwołań od negatywnych decyzji gdańskiego oddziału Wód Polskich.

W zachodniopomorskim najdrożej?

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej w Szczecinie apelował o powstrzymanie podwyżek w niektórych gminach województwa zachodniopomorskiego. Podkreślał, że wysokie koszty za wodę i ścieki wynikają najczęściej z drogich i przewymiarowanych inwestycji, zrealizowanych w przeszłości, za które obecnie spłacane są ogromne kredyty.

Ceny wody i ścieków w zachodniopomorskim najwyższe w Polsce?

Do 12 marca 2018 r. z terenu całego kraju do PGW Wody Polskie wpłynęło 2561 wniosków o zatwierdzenie taryf wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie wnioski, które wpłynęły w tym terminie zostały już rozpatrzone. 2245 taryf jest już taryfami ostatecznymi, ogłoszonymi i w większości przypadków już obowiązującymi (dane aktualne dnia 28 sierpnia).

źródło: Radio PiK

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj