Samorząd Województwa Pomorskiego chce uzyskać większościowe udziały w spółce PKP SKM w Trójmieście. Wspierają go gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. List poparcia w tej sprawie wysłany zostanie do Ministerstwa Infrastruktury i władz PKP.

Pod listem podpisali się przedstawiciele: Gdańska, Sopotu, Tczewa, Rumi, Nowego Dworu Gdańskiego, Wejherowa, Linii, Powiatu Wejherowskiego oraz Powiatu Kartuskiego. Przedstawiciele tych gmin i powiatów wzięli udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, które odbyło się 9 lipca 2018 r.

W apelu napisali, że obecna struktura własności spółki, w której PKP posiada 68 proc. udziałów, a samorządy – 32 proc., sprawia, że samorządy nie mają kontroli nad spółką, która w całości wykonuje usługi przewozowe w Trójmieście i na Pomorzu.

– W związku z powyższym, w trosce o wzmocnienie pozycji, a przede wszystkim zapewnienie stabilnych podstaw rozwoju kolejowego “kręgosłupa” aglomeracji trójmiejskiej, jakim jest SKM, popieramy prowadzone od dawna zabiegi Samorządu Województwa Pomorskiego o uzyskanie większościowego udziału w kapitale zakładowym spółki – czytamy w liście.

Stowarzyszenie przypomniało, że Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk od wielu lat stara się o “usamorządowienie” SKM, która działa wyłącznie w Trójmieście i na Pomorzu.

– Nasza petycja to głos poparcia dla starań marszałka. Chcielibyśmy żeby samorządy: wojewódzki, miejskie i gminne miały większość w spółce PKP SKM, która obsługuje komunikacyjnie Trójmiasto i okolice – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wiceprzewodniczący zarządu OM G-G-S.

– Cały czas prosi się samorządy o środki finansowe na zwiększenie częstotliwości kursowania, na wsparcie zakupu nowego taboru czy remontów peronów. Partycypujemy w tych działaniach, ale chcielibyśmy też zarządzać spółką, przejąć za nią odpowiedzialność. Łatwiej jest to robić z poziomu Pomorza niż Warszawy – przekonuje Karnowski.

Samorządom Pomorza brakuje obecnie 18 proc., by osiągnąć zakładaną większość 51 proc. udziałów w SKM. Propozycja marszałka, którą wspierają gminy OM G-G-S, jest taka, by wnieść aportem majątek PKM do wspólnej spółki z PKP SKM.

– Warto porównać funkcjonowanie kolei miejskiej w Warszawie i w Trójmieście. W stolicy można korzystać z jednego wspólnego biletu, ale spółka operująca koleją należy w stu procentach do samorządu – przypomina Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska – To kluczowe, żebyśmy mogli mieć wpływ na rozwój takiego podmiotu w naszej metropolii i łączyć w ramach jednej oferty biletowej usługi realizowane przez SKM. Apelujemy do ministerstwa i władz PKP o przekazanie większościowych udziałów samorządom. My “na dole” wiemy najlepiej, jak ta kolej powinna się rozwijać.

Źródło: Gdańsk.pl

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj