W sierpniu ruszy projekt, który ma zapewnić mieszkańcom Żuław i Mierzei Wiślanej odpowiedniej jakości wodę pitną. Przewiduje się, że ulepszony system zaopatrzenia w wodę obejmie 73,2 tys. osób.

W ramach inwestycji zostanie m.in. zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Zambrowie oraz zainstalowany monitoring w 10 punktach węzłowych magistralnej sieci wodociągowej oraz w 20 studniach na ujęciu wody w Letnikach. Ponadto prace dotyczyć będą budowy nowego syfonu oraz wymiany części wodociągu z rur cementowo-azbestowych. Przedsięwzięcie ma potrwać do lipca 2019 r.

Projekt, o wartości ponad 51,2 mln zł, otrzymał wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa. Podpisanie umowy z Centralnym Wodociągiem Żuławskim o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I, miało miejsce 6 kwietnia br. Wysokość dotacji wyniosła ponad 23,3 mln zł. Planuje się, że drugi etap projektu finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Współpracy Terytorialnej.

Przedsięwzięcie jest jednym z działań planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska „Ekoefektywne Pomorze”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj