1 / 2

Nie tylko urzędnicy, przedstawiciele różnych instytucji, ale i zwykli mieszkańcy uczestniczyli w ubiegły piątek w debacie na temat jakości powietrza, którą zorganizowano w poznańskim Urzędzie Miasta.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące monitoringu oceny jakości powietrza i systemu alarmowego, programów i możliwości wspierania działań w zakresie ochrony powietrza, programu Kawka, transportu oraz działań z zakresu edukacji ekologicznej. Po każdym bloku tematycznym uczestnicy debaty mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i sugestii nt. podejmowanych przez miasto działań w zakresie ochrony powietrza.

W debacie wzięło udział wielu specjalistów z jednostek, które zajmują się poprawą jakości powietrza w Poznaniu. Zdaniem przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, jakość powietrza w Poznaniu jest z roku na rok coraz lepsza, jedynie normy są coraz bardziej rygorystyczne. Poruszona została kwestia zanieczyszczania powietrza w wyniku spalania odpadów w piecach. Omówiono także nowe regulacje prawne zwiększające uprawnienia funkcjonariuszy straży miejskiej do przeprowadzania kontroli na posesjach.

W debacie wzięli również udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Prezes Zarządu Hanna Grunt omówiła możliwości wspierania działań związanych z poprawą jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz OZE ze środków Funduszu.

W prezentacji H. Grunt nawiązała do realizowanego w Poznaniu programu Kawka umożliwiającego wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, z którego skorzystało już wielu poznaniaków. Dodatkowo uczestnicy dowiedzieli się o programie Prosument, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na instalacje OZE oraz planowanym pod koniec roku programie wspierającym termomodernizację budynków jednorodzinnych. We wszystkich działaniach mających na celu poprawę jakości powietrza bezpłatną pomoc oferują Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, działający w ramach ogólnopolskiego projektu doradztwa.

Miasto Poznań planuje w najbliższym czasie uruchomienie mobilnej aplikacji z zakresu ochrony powietrza dostępnej dla wszystkich użytkowników smartfonów. Ważną kwestią jest również większe zaangażowanie lokalnych mediów do przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z przekroczeniami norm jakości powietrza. W ramach ochrony powietrza miasto planuje dalszą rozbudowę systemu roweru miejskiego, przy równoczesnym inwestowaniu w niskoemisyjną publiczną komunikację miejską.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj