1 / 5

30 marca 2016 r. odbyła się organizowana już po raz piąty przez firmę AK Nova konferencja poświęcona zagadnieniom gospodarki odpadami.

Tradycyjnie już współorganizatorem przedsięwzięcia były „Targi Kielce”. Nowym partnerem organizatora została firma Strabag Umwelttechnik.

Pierwsza część konferencji była realizowana w formie prelekcji obejmujących zagadnienia prawne, organizacyjne i technologiczne związane z funkcjonowaniem Regionalnych Instalacji  Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Łukasz Kubisz przedstawił problematykę pozyskiwania decyzji administracyjnych w świetle aktualnych uwarunkowań formalno-prawnych. Omówił w przejrzysty sposób stronę teoretyczną i praktyczną, jak również specyfikę „regionalną”, która, jak się okazuje, jest powszechnym zjawiskiem w naszym kraju.

Kolejne wystąpienia przedstawicieli firm technologicznych – Strabag, Tomra i AK Nova pokazały doświadczenia płynące z eksploatacji instalacji zagospodarowania odpadów, możliwości ich rozwoju oraz wyzwania jakie są przed nimi stawiane.

Szczególnie wystąpienie Mariusza Rajcy pełne było obaw co do możliwości wypełnienia przez samorządy i RIPOK-i, obowiązkowych poziomów odzysków surowców wtórnych. Wystąpienia Jacka Chrząstka i Adama Szypryta pokazywały ścieżki optymalizacji procesów biologicznych w zakładach MBP.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat modernizacji, rozbudowy i funkcjonowania zakładów zagospodarowania odpadów. Zaproszeni goście przedstawili ścieżki rozwoju swoich zakładów, uzyskiwanych efektów oraz najważniejsze problemy w ich funkcjonowaniu. Panel poprowadził Andrzej Krzyśków z firmy Pro-geo, a w dyskusji udział wzięli:

  • Jarosław Kot – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce;
  • Marian Kozera – Radkom;
  • Piotr Szewczyk – przewodniczący Rady RIPOK, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych “Orli Staw”;
  • Leszek Wołowiec – Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Paneliści reprezentowali zakłady o różnej wielkości, stopniu zaawansowania technicznego i różnorakiej filozofii postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów. Nie bez znaczenia, jak się okazało w trakcie dyskusji, ma również położenie geograficzne zakładów, uwarunkowania urbanistyczne, odległość od cementowni czy spalarni.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że brak rozporządzenia regulującego działanie instalacji MBP wpływa negatywnie na całą branżę, podobnie jak niejednoznaczność większości zapisów dotyczących obowiązkowych poziomów odzysku. Wśród uczestników debaty nie brakowało zwolenników wprowadzenia zamówień in house również w sektorze odbioru i zagospodarowania odpadów. Podkreślali jednak, że ważniejsze od in house jest obowiązkowe rozdzielenie usługi odbioru od zagospodarowania odpadów.

Na koniec po wspólnym lunchu, organizatorzy przygotowali dla uczestników wyjazd do zakładu w Promniku k. Kielc, gdzie mogli oni obejrzeć ostatni etap budowy najnowocześniejszego w Polsce zakładu z instalacją do odzysku energii z odpadów firmy Strabag.

Konferencja objęta była patronatem medialnym Portalu Komunalnego.

Czytaj więcej

Skomentuj