Minister Środowiska powołał nowych zastępców prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zostali nimi Iwona Koza, Robert Kęsy i Mateusz Balcerowicz.

Do końca 2017 r. Iwona Koza pełniła funkcję prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a Robert Kęsy był jej ostatnim zastępcą. Mariusz Balcerowicz dotychczas był zaś dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

Powołano też dyrektorów 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ich zastępców oraz dyrektorów departamentów w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Poniżej przedstawiamy listę nowo powołanych dyrektorów jednostek organizacyjnych Wód Polskich.

Departamentami w KZGW będą kierowali:

 • Departament Ochrony przed Powodzią i Suszą – Anna Jastrzębska jako zastępca dyrektora
 • Departament Usług Wodnych – Adrian Kołczewiak
 • Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym – Przemysław Gruszecki
 • Departament Ekonomiczny – Małgorzata Kalinowska jako zastępca dyrektora
 • Departament Organizacyjny – Jacek Mazur
 • Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego – Andrzej Kulon

Dyrektorami następujących regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Mirosław Markowski
 • RZGW w Bydgoszczy – Leszek Kawczyński
 • RZGW w Gdańsku – Stanisław Otremba
 • RZGW w Gliwicach – Tomasz Cywiński
 • RZGW w Krakowie – Aleksandra Malarz
 • RZGW w Lublinie – Agnieszka Szymula
 • RZGW w Poznaniu – Magdalena Żmuda
 • RZGW w Rzeszowie – Małgorzata Wajda
 • RZGW w Szczecinie – Łukasz Kolanda
 • RZGW w Warszawie – Dariusz Tomczak
 • RZGW we Wrocławiu – Teresa Szczerba

Zastępcami dyrektorów następujących rzgw zostali:

 • RZGW w Białymstoku – Marek Jadeszko
 • RZGW w Bydgoszczy – Agnieszka Siłacz
 • RZGW w Gdańsku – Krzysztof Roman
 • RZGW w Krakowie – Tomasz Sądag
 • RZGW w Lublinie – Grzegorz Lipczuk
 • RZGW w Poznaniu – Roman Strzelczyk
 • RZGW w Rzeszowie – Agnieszka Duszkiewicz
 • RZGW w Szczecinie – Alicja Małgorzata Michałowska
 • RZGW w Warszawie – Elżbieta Czyż
 • RZGW we Wrocławiu – Jacek Drabiński

Funkcję prezesa nowo powstałej instytucji pełni obecnie wiceminister środowiska Mariusz Gajda, jako pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich. Zgodnie z przepisami nowego Prawa wodnego, prezes instytucji zostanie powołany w ciągu sześciu miesięcy od jej powstania. Działające od 1 stycznia 2018 r. PGW Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za zarządzanie wodą w Polsce, pełni także funkcję regulatora.

 

Czytaj więcej

3 Komentarze

 1. NO NIESTETY MAŁO INFORMACJI NA TEN TEMAT CO PRAWDA W RZGW GAŃSK PODANO SIEDZIBY ZLEWNI I NADZORÓW WODNYCH LECZ BEZ NUMERÓW TELEFONÓW I NAZWISK KIEROWNIKÓW ZLEWNI I NADZORÓW

 2. gdzie numery telefonów do zarządów zlewni i nadzorów wodnych,gdzie nabory pracowników Koza mówiła,że przyjmą 10 procent nowych pracowników,gdzie nazwiska osób na stanowiskach kierowniczych

Skomentuj