O tym, jaki jest potencjał i granice rozwoju recyklingu można było dowiedzieć się podczas sesji “Business Mixer – tworzywa sztuczne – problemy i zasób w systemie gospodarki odpadami” na Envicon Environment 2019.

Sesja została przygotowana we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. W trakcie „Business Mixer” uczestnicy zapoznali się z kluczowymi problemami, z którymi mierzy się branża ochrony środowiska.

Podczas spotkań m.in. ze stowarzyszeniami branżowymi, z recyklerami i odbiorcami zagranicznymi rozmawiano o tym, w jaki sposób zagospodarowywać odpady komunalne, czy można na nich zarabiać i co robić, aby miały większą wartość dla potencjalnego nabywcy.

Potencjał rynku

O odpadach z tworzyw sztucznych oraz potencjale i granicach rozwoju recyklingu mówiła Katarzyna Błachowicz, wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Na świecie w 2017 r. wyprodukowano 348 mln ton tworzyw sztucznych, z kolei w Unii Europejskiej produkcja ta wyniosła 64,7 mln ton.

Jak kształtują się poziomy recyklingu? – W 2017 r. w sumie 26,7 proc. odpadów komunalnych przeznaczono do recyklingu w Polsce. W roku 2025 poziom recyklingu odpadów komunalnych stanowić ma 55 proc., a w 2030 r. wyniesie 60 proc. – przypomniała Katarzyna Błachowicz.

Wiceprezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu zwróciła też uwagę na główne problemy na tym rynku. Wśród nich wymieniła gwałtowny wzrost kosztów działalności przedsiębiorców, obciążenie nowymi przepisami (wzrost cen zagospodarowania odpadów przemysłowych i komunalnych).

Ponadto brak jest instalacji do zagospodarowania odpadów i recyklingu, zamknięto też dużą część krajowych składowisk. Problem stanowi także nadpodaż (po zamknięciu rynku chińskiego) niektórych frakcji surowców wtórnych takich jak folie.

Zwiększyć cyrkularność

Katarzyna Błachowicz zaprezentowała też konkluzje przedstawione przez Radę Europejską (Luxemburg, 4.10.2019) w sprawie zwiększenia cyrkularności i przejścia do zrównoważonego rozwoju społeczność. Wśród nich znajduje się propagowanie cyrkularności w całym łańcuchu wartości, w tym w sektorach tekstylnym, transportowym, spożywczym, jak również w sektorze produkcji żywności, budowy i rozbiórki.

Ponadto Rada proponuje rozszerzenie zakresu ekoprojektowania poprzez włączenie kryteriów efektywności materiałowej, takich jak: trwałość, możliwość naprawy, zdolność do recyklingu i materiałów pochodzących z recyklingu, a także stosowanie instrumentów ekonomicznych: podatki ekologiczne, ekologiczne reformy podatkowe i rozszerzony system odpowiedzialności producenta w celu promowania gospodarki cyrkulacyjnej.

Bardzo ważne jest też zwracanie uwagi na bardziej zrównoważone modele produkcji i konsumpcji oraz lepsze zarządzanie odpadami. Z kolei zamówienia publiczne na produkty i usługi mogą pobudzić rozwój rynków cyrkulacyjnych, a także inwestycje w czyste, bezpieczne, nietoksyczne i zrównoważone cykle życia.

Round tables

W dalszej części spotkania uczestnicy prowadzili spotkania w formule “okrągłych stołów”. Jest to innowacyjna formuła prowadzenia paneli dyskusyjnych, która umożliwia interakcję między uczestnikami, wymianę myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczył gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Rozmowy przy stołach zostały pogłębione dyskusją wokół tematów poruszanych w pierwszej części sesji.

Przy stołach byli do dyspozycji przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, recyklerów, odbiorców zagranicznych, którzy rozwiną zagadnienia związane m.in. ze współpracą, przetwarzaniem odpadów i ich transportem. Dyskusję poprowadzili: Wojciech Furman, przewodniczący działu ds. zagospodarowania i recyklingu tworzyw sztucznych Klastra; Bartosz Kubicki, przewodniczący działu ds. oferty handlowej Klastra; oraz Przemysław Zaprzalski, dział ds. zagospodarowania i recyklingu opon Klastra.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj