5 podmiotów z Polski uczestniczy w projekcie BEST. Jego celem jest poprawa efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych w całym obszarze zlewni Morza Bałtyckiego.

BEST to skrót od Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment – Lepsza efektywność oczyszczania ścieków przemysłowych. Osiągnięcie tak określonego celu ma nastąpić m.in. poprzez poprawę zarządzania oraz współpracę przemysłu dla lepszego oczyszczania ścieków przemysłowych trafiających do oczyszczalni ścieków komunalnych. Program zainaugurowano w Helsinkach. Stolica Finlandii jest liderem projektu.

Wokół Bałtyku

W projekcie uczestniczy 16 organizacji z Rosji, Finlandii, Litwy, Estonii i Polski. Są to oczyszczalnie ścieków i zakłady wodociągowe, stowarzyszenia gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa przemysłowe, gminy, władze regionalne i instytucje badawcze oraz organizacje eksperckie i pozarządowe zajmujące się oczyszczaniem ścieków oraz zarządzaniem środowiskiem. Z Polski w programie bierze udział 5 podmiotów: Gdańska Fundacja Wody, Regionalne Centrum Ekologiczne z Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa, gmina Doruchów i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Leszna.

Jak zarządzać osadami?

Zadaniem MPWiK w Lesznie jest zbadanie źródła i wpływu ścieków przemysłowych na proces utylizacji osadów ściekowych oraz produkcję energii z biogazu pozyskiwanego z fermentacji osadów.

Dotyczy to ścieków głównie z aglomeracji Leszno (miasto Leszno, gmina Lipno, gmina Święciechowa). Udział w programie wiąże się z rozwojem samego przedsiębiorstwa. Bowiem dzięki badaniom eksploatator oczyszczalni ścieków w Henrykowie zdobędzie wiedzę dotyczącą optymalnego zarządzania ściekami przemysłowymi i osadami, współkorzystania z osadów przemysłowych i komunalnych, a także pozna zdolności obiektu, który oczyszcza ścieki i osady ściekowe z różnych zakładów przemysłowych zlokalizowanych w regionie.

MPWiK startuje z budżetem ponad 105 tys. EUR z możliwością uzyskania dotacji do 85%. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj