Wystartowała I edycja Programu Grantowego Eneris „Pomysły chroniące środowisko”, który wspiera lokalnych działaczy, aktywistów i miłośników ochrony środowiska – wszystkich, którzy mają ekopomysły i chcieliby je urzeczywistnić.

Do wygrania w programie jest 13 grantów w wysokości do 5 tys. zł na działania takie jak: programy edukacyjne z zakresu ekologii skierowane do społeczności lokalnej, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej, integrowanie społeczności lokalnych wokół idei ochrony środowiska itp. Ekoprojekty trzeba zgłaszać do 18 maja 2016.

Wspólna troska o jedno środowisko  

Każdy z nas ma wpływ na środowisko, jest odpowiedzialny za jego ochronę i przyszłość. Najdrobniejsze zmiany codziennych nawyków na proekologiczne mają duży wpływna otaczający nas świat. A jeśli pójść o krok dalej i zrobić coś więcej? Stworzyć obszar zielony, którego brakuje na pełnym bloków osiedlu lub na terenie szkoły? Tchnąć życie w zapomniany miejski park, a może zagospodarować trawniki w centrum miasta? Ile lokalnych potrzeb tyle pomysłów. Ich realizacja jest możliwa dzięki pierwszej edycji Programu Grantowego Eneris. Jego celem są: prawdziwa ochrona środowiska realizowana przez lokalne działania służące ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, promocja zachowań ekologicznych oraz budowaniu szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

– Dzięki Programowi Grantowemu Eneris mamy szansę sprawić, by w naszym regionie odcisnąć swój własny, zielony “ekoślad”. Dzięki aktywizacji społeczności lokalnych – uczniów pobliskiej szkoły, sąsiadów czy znajomych z domu kultury możemy zrealizować projekt, który będzie cieszyć oczy nas wszystkich przez wiele, wiele lat – powiedział Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła.

Lokalnie, ale w całej Polsce

Program Grantowy Eneris realizowany jest indywidualnie w 13 lokalizacjach, od Pruszcza Gdańskiego do Jaworzna i Kłodzka, od Gorzowa Wielkopolskiego do Sochaczewa.

– Ważny do podkreślenia jest fakt, że poszczególne lokalizacje nie konkurują ze sobą, a kwota grantu jest zagwarantowana niezależnie dla każdej z nich. To oznacza, że w pierwszej edycji Programu Grantowego Eneris będzie 13 zwycięzców: najciekawsze inicjatywy zgłoszone przez przedstawicieli środowisk z 13 miast i gmin, w których będzie realizowany Program, otrzyma środki na ich realizację – powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor Komunikacji Eneris Surowce.

5 tysięcy powodów do wzięcia udziału

Granty przyznawane będą przez firmę Eneris Surowce na działania takie jak: programy edukacyjne skierowane do członków społeczności lokalnej z zakresu ekologii i ochrony środowiska, tworzenie zielonej infrastruktury miejskiej (np.: ogródków przyszkolnych, klombów osiedlowych, sadzenia drzew, budowania zielonych murów z roślin itp.), poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, ochronę ekosystemów oraz ich rozwój (np.: zakładanie miejskich pasiek, domów dla owadów itp.), szeroko rozumianą poprawę jakości życia w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i ekologii.

Program Grantowy Eneris ruszył 14 kwietnia. Zgłoszenia projektów przyjmowane będą do 18 maja wyłącznie za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.grupa-eneris.pl/ProgramGrantowy. W ciągu miesiąca od zakończenia przyjmowania wniosków, jury wybierze nagrodzone projekty, które otrzymają fundusze na realizację planów tuż po ogłoszeniu wyników. Wszystkie pomysły powinny zostać zrealizowane do końca 2016 r.

Czytaj więcej

Skomentuj