Prokuratura domaga się wstrzymania uchwały śmieciowej w Warszawie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały śmieciowej rady Warszawy. Jak podkreślono, w przypadku stwierdzenia nieważności przepisów konieczny mógłby być zwrot nienależnie pobranych opłat.