Minister środowiska Jan Szyszko powołał 10 maja nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP). W poniedziałek odbyło się jej pierwsze posiedzenie w nowym składzie.

Jak deklaruje Ministerstwo Środowiska, Rada składa się z 28 “wybitnych specjalistów, którzy mają duży dorobek w pracy na rzecz ochrony przyrody”. Jeden z nominowanych – Dariusz Anderwald – nie przyjął nominacji na stanowisko. Listę wszystkich powołanych członków można zobaczyć TUTAJ.

Podczas pierwszego posiedzenia nowej Rady wybrano przewodniczącego – prof. Wandę Olech-Piasecką oraz dwóch wiceprzewodniczących – prof. Zbigniewa Mirka oraz prof. Jacka Hilszczańskiego.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– Mam nadzieję, że Rada, jako ciało doradcze Ministra Środowiska, będzie efektywnie pracować na rzecz użytkowania zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, co jest zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju – powiedział na konferencji prasowej dotyczącej nowego składu PROP Jan Szyszko.

Minister środowiska, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody ustala skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ma także możliwość odwołania jej członków. Na zmianę składu PROP, według zapewnień ministerstwa, miało wpływ m.in. niewłaściwe wywiązywanie się Rady z ustawowych obowiązków, w tym niekonsultowanie stanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj