Liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Polsce powoli zbliża się do 2 tys. Najnowszy PSZOK, jaki pojawił się na mapie naszego kraju, otwarto w tym tygodniu w gminie Klucze w Małopolsce.

Według danych z przyjętego niedawno Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, na koniec 2014 r. w Polsce funkcjonowało 1881 PSZOK-ów (w Małopolsce – 115).

Wyrywkowe kontrole Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wskazały z kolei, że z obowiązku utworzenia takich punktów wywiązało się od 70 do 80 proc. gmin. Kolejne z pewnością będą jednak przybywać, bowiem samorządy mogą liczyć na unijne dofinansowanie takich inwestycji m.in. ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jednym z najnowszych PSZOK-ów jest otwarty w tym tygodniu punkt w gminie Klucze w Małopolsce. Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą tam nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie odpady komunalne, takie jak meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, odzież, czy odpady zielone oraz wszelkie surowce wtórne (opakowania szklane, z tworzyw sztucznych).

PSZOK czynny jest trzy dni w tygodniu – we wtorki i czwartki w godz. 10-17, oraz w soboty od 8 do 14.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj