GALA ENVICON 2016. Wybrano laureatów XVII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Uroczyste wręczenie statuetek zdobywcom tytułów odbyło się podczas wieczornej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon w poniedziałek, 10 października.

Konkurs o Puchar Recyklingu, organizowany przez “Przegląd Komunalny” jest jedynym przedsięwzięciem w Polsce, które nagradza podmioty realizujące najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów, a także prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

Z uwagi na nowe pomysły i rozwiązania prowadzące do ujednolicenia systemu selektywnej zbiórki odpadów w tegorocznej edycji dokonano modyfikacji. Nagrody przyznano nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów, ale również za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami.

Na nową formułę konkursu składają się trzy kategorie: Edukacja Recyklingowa, Lider Recyklingu oraz Gmina Recyklingu.

Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kategorii Edukacja Recyklingowa otrzymał Mazurski Związek Międzygminny z siedzibą w Giżycku reprezentowany przez Wojciecha Ogłuszkę, prezesa związku.

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii w kategorii Lider Recyklingu został przyznany Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Pruszkowie. Nagrodę odebrał Władysław Kącki, prezes spółki.

Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich w kategorii Gmina Recyklingu dla Krakowa odebrała Violetta Zyguła, Kierownik Referatu ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości Urzędu Miasta w Krakowie.

Dodatkowo w Konkursie o Puchar Recyklingu przyznano w tym roku nagrodę Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Puchar otrzymała gmina Miękinia.

Puchary Recyklingu dla Wielkopolski

Podczas Gali Kongresu Envicon 2016 wręczono także nagrodę w konkursie “Aktywni w Wielkopolsce”. Konkurs jest nową inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W konkursie nagradzane są podmioty wyróżniające się w nagrodzonych wcześniej kategoriach w Województwie Wielkopolskim.

Za edukację ekologiczną w Wielkopolsce nagrodę otrzymał Zespół Szkół w Wielowsi i Związek Gmin Krajny w Złotowie. Liderem Recyklingu w województwie został Związek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” Ceków oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii Gmina Recyklingu dla województwa wielkopolskiego przyznano wyróżnienie, które otrzymał Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj