Na początku kwietnia w siedzibie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W spotkaniu uczestniczyli wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek i Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Roman Jaworski, a stronę recyklerów reprezentowali m.in. Jakub Smakulski – prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO i Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów.

Podczas spotkania przedstawiono aktualną sytuację branży oraz zidentyfikowano podstawowe problemy związane z recyklingiem pojazdów w Polsce. Podane dane statystyczne na temat ilości demontowanych pojazdów w stacjach demontażu w styczniu i lutym w latach 2014-2016 wskazują na drastyczny spadek ilości przyjmowanych pojazdów. Poziom ten zbliża się do 70% w stosunku do lat ubiegłych.

Eko lokator Toruń

Jakub Smakulski, prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO, przedstawił koszty zagospodarowania odpadów, które ponoszą stacje demontażu. Prawdziwość zebranych zakwestionował Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. J. Smakulski podkreśli, że zostały one zebrane na podstawie ankiet rozesłanych do stacji demontażu w całej Polsce i poddane analizie statystycznej, co wyklucza ich nieprawdziwość.

Dane te spotkały się również z zainteresowaniem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prezes Smakulski wskazał również główne problemy branży: egzekucji obecnego prawa wobec przedstawicieli „szarej strefy”, konieczności zmiany prawa, włączenia do systemu firm ubezpieczeniowych i większego zaangażowania w system pozostałych uczestników wskazanych w Dyrektywie 2000/53/WE, wzmocnienie roli Inspekcji Ochrony Środowiska w likwidacji miejsc nielegalnego demontażu, powszechnej edukacji ekologicznej w zakresie obowiązków związanych z demontażem pojazdów oraz systemu zachęt ekonomicznych.

Prezes Małyszko uzupełnił przedstawione postulaty m. in. o zagadnienia sieci zbierania pojazdów, legalności demontażu pojazdów przez osoby fizyczne, oraz konieczności uporządkowania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, gdyż systematycznie zwiększa się ilość „martwych dusz” w rejestrach. Zwrócono również uwagę na drastyczny spadek cen złomu.

Dyskutowano na temat potrzeby zmiany przepisów i wprowadzenia nowych rozwiązań, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, ograniczą biurokrację oraz spowodują zmniejszenie liczby pojazdów demontowanych w szarej strefie.

Po wysłuchaniu przedstawicieli branży wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił chęć dialogu i rozmowy na temat najważniejszych problemów związanych z pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Zadeklarował wsparcie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie oferowania jak najlepszych usług. Zauważona została również konieczność podjęcia współpracy z innymi resortami związanymi z branżą motoryzacyjną.

Podsumowując rozmowy wiceminister Sławomir Mazurek wyraził chęć do współpracy, jak i kolejnych spotkań z przedstawicielami branży. Podkreślił również konieczność przeanalizowania problemów i podjęcia działań w sferze korekty przepisów, które utrudniają działalność stacjom demontażu.


Więcej na temat aktualnej sytuacji w branży zajmującej się pojazdami wycofanymi z eksploatacji, w tym kosztów ponoszonych przez stacje demontażu, zostanie przedstawionych na łamach drugiego wydania kwartalnika „Recykling”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj