Duże zmiany w gospodarce odpadami. Resort środowiska pracuje nad ROP [WIDEO]

Do lipca 2020 r. powinny zostać uchwalone krajowe przepisy regulujące wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania, które wprowadzają na rynek. Jak informuje wiceminister środowiska Sławomir Mazurek – resort prowadzi konsultacje z przedsiębiorcami dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami opakowaniowymi i rozważa zachęty m.in. fiskalne dla firm, które będą promować przyjazne dla środowiska, łatwe do recyklingu materiały.