1 / 4

Podczas trzeciego i ostatniego dnia zorganizowanego po raz pierwszy Forum RIPOK, eksperci z branży skupili się głównie na ustawodawstwie związanym z instalacjami przetwarzania odpadów oraz innowacyjnych technologiach, które są obecnie stosowane w Polsce.

Trzeci dzień Forum RIPOK rozpoczęła dr inż. Emilia den Boer z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W swoim wystąpieniu zapowiadała, że instalacje będą musiały zostać dostosowane do doczyszczania selektywnie zbieranych surowców, gdyż ten strumień odpadów wzrasta a obecnie niewiele sortowni dysponuje odpowiednimi urządzeniami. Wymagane będzie też wdrożenie selektywnej zbiórki bioodpadów oraz modernizacja instalacji pod kątem ich przetwarzania.

Konkluzje BAT będą musiały zostać wprowadzone w ciągu najbliższych czterech lat. Na pewno będą wiązały się z tym koszty inwestycyjne.

Dobre praktyki z całej Polski

Józef Ciuła z Nova Nowy Sącz zaprezentował z kolei dobre praktyki stosowane w nowosądeckim zakładzie. Mowa tu m.in. o najnowszej inwestycji – wybudowanej za 2 mln zł biokompostowni wykorzystującej nagrodzoną w czasie targów Pol-Eco-System 2016 technologię Bioinnovation oraz stosowaniu paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii. O instalacji wykorzystującej system Biodegma opowiedział następnie Leszek Rochowicz ze ZUOK Rudno.

Na problemach z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej w odpadach zmieszanych skupił się Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice. Podkreślił, że priorytetem dla instalacji musi być sortowanie i od sortowni należy planować projekty inwestycyjne.

Natomiast Daniel Tylak z kaliskiego związku „Czyste Miasto, Czysta Gmina” uznał, że sprawne gospodarowanie odpadami wysokokalorycznymi wymaga także odpowiednich instalacji termicznego unieszkodliwiania. – Spalarni jest teoretycznie dość. Jednak tak naprawdę bez spalarni dedykowanej wyłącznie dla odpadów wysokokalorycznych problemu z ich zagospodarowaniem rozwiązać się nie da. Nie sądzę, aby w najbliższych latach udało się ograniczyć skladowanie frakcji wysokokalorycznej – zapowiedział D. Tylak.

Czym są odpady powstałe po mechaniczno-biologicznej przeróbce i czy nadal są odpadami komunalnymi zastanawiał się Marcin Chełkowski OVE Arup & Partners. Przedstawił ustawową definicję, którą następnie zestawił z rzeczywistością. Rozważał także, jak najlepiej zagospodarować odpady komunalne w Polsce. – Są opinie, że wszystkie odpady powinny wędrować do spalarni. Ja jednak jestem zwolennikiem kompromisu, “złotego środka” – przyznał M. Chełkowski.

Czy istnieje możliwość stworzenia zero-energetycznego zakładu MBP? Podczas Forum RIPOK udowodnił to Wojciech Piesik, który za przykład podał system energetyczny stworzony w zakładzie Novago w Kosinach pod Mławą.

Maciej Jarosz z Vinci Environment przybliżył zebranym projekty produkujące energię z odpadów MBP, w tym najnowsze dzieło firmy – inwestycję w Zakładzie Gospodarki Odpadami Gać zorientowaną przede wszystkim na produkcję biogazu. Według M. Jarosza jest on odpowiedzią na maksymalizację odzysku energetycznego zadaną w KPGO. – W biogazie kryje się bardzo duży potencjał energetyczny. Zachęcam do własnych obliczeń – przekonywał prelegent.

Nowe zasady w selektywnej zbiórce

Podczas spotkania poruszono też temat najnowszych zapisów prawnych regulujących selektywną zbiórkę odpadów w Polsce. Mec. J. Bujny z kancelarii SMM Legal krótko przybliżył obecny stan prawny, nakreślając jednocześnie najbliższe jego zmiany. W jego ocenie tego typu regulacje powinny zostać wprowadzone wcześniej. – Mam wrażenie, że teraz nie jest dobry moment na wprowadzenie nowych standardów selektywnej zbiórki. Trzeba było zrobić to kilka lat wcześniej – ocenił J. Bujny. Ekspert pesymistycznie odniósł się także co do terminu wejścia w życie rozporządzenia. – Dwa i pół miesiąca, które nam pozostały to nie jest wystarczający okres – zaznaczył.

Z kolei Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich odniósł się do rozporządzenia ws. selektywnej zbiórki jako do „zabawy w kotka i myszkę”. – Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, który następnie skrytykowali wszyscy, nawet kancelaria premiera. Cieszą się tylko producenci pojemników – zauważył. Oświadczył, że strona samorządowa wystosowała także skargę na ministra środowiska, po której odbyło się spotkanie w siedzibie resortu. Tymczasem MŚ zdążyło już wtedy stworzyć nową wersję projektu, o czym nie było mowy podczas spotkania. Stąd krytyczna ocena prelegenta.

Świętalski wskazał także na potrzebę prawnego obowiązku segregacji odpadów w domach oraz o konieczności prowadzenia częstszych kontroli w zakładach odpadowych.

Forum RIPOK odbyło się w tym roku po raz pierwszy. Miejscem spotkania były targi Pol-Eco-System 2016.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. “Czy istnieje możliwość stworzenia zero-energetycznego zakładu MBP? Podczas Forum RIPOK udowodnił to Wojciech Piesik, który za przykład podał system energetyczny stworzony w zakładzie Novago w Kosinach pod Mławą”
    Redaktorzy jedźcie tam, wróćcie i odpowiedzcie na me pytanie
    – czy to co widzieliście można nazwać odpadową patologią ?

Skomentuj