Rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP). Niezbędny element gospodarki odpadami

Unia Europejska wymaga na Polsce wprowadzenia systemu tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) do 2020 r. Wielu producentów może nie wiedzieć, co ich będzie czekać już niedługo, a inni obawiają się wprowadzenia kolejnego podatku, który spowoduje utratę potencjalnych lub dotychczasowych zysków.