Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dwóch krytych basenach i hali sportowej w Rudzie Śląskiej. Miasto stara się również o dofinansowanie na budowę tego typu instalacji na budynkach jednorodzinnych.

Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej zmniejszą się rachunki za prąd wykorzystywany na basenach i w hali sportowej. Inwestycje mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku. Ich koszt oszacowano na około 800 tys. zł. Większa część kwoty ma szansę z powrotem zasilić gminną kasę, bowiem władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie instalacji ze środków unijnych. Wnioskowana kwota zwrotu to ponad 450 tys. zł. Aktualnie rudzki projekt wraz z innymi złożonymi w konkursie oceniany jest pod względem formalnym.

Zmniejszyć koszty utrzymania

– Kładziemy duży nacisk na to, żeby realizować w mieście inwestycje, które obniżają koszty utrzymania już istniejących obiektów. Mowa tu przede wszystkim o termomodernizacjach placówek oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej. W te działania wpisuje się również montaż odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Takie instalacje wykonane zostaną na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch basenów krytych: przy ul. Chryzantem w Rudzie oraz przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu. Kolejna będzie wykonana w hali sportowej w Orzegowie. – Fotowoltaika wykorzystana zostanie do produkcji energii elektrycznej, która w przypadku basenów posłuży głównie do zasilania instalacji odpowiedzialnej za technologię wody basenowej. Cześć wyprodukowanej energii elektrycznej wykorzystana zostanie również do oświetlenia wewnątrz obiektów. W szczególności dotyczy to hali sportowej w Orzegowie – wylicza Zygmunt Grzybek, dyrektor MOSiR.

Dobre doświadczenie

Jakie mogą być oszczędności dzięki zastosowaniu fotowoltaiki można przeanalizować m.in. na przykładzie basenu letniego w Rudzie Śląskiej, gdzie od roku funkcjonuje taka instalacja. – W okresie od początku czerwca do końca sierpnia udało się „wyprodukować” ponad 13 tys. KWh energii elektrycznej. Jeżeli przeliczy się to na pieniądze, to daje to ok. 6,5 tys. zł oszczędności na wydatkach za energię elektryczną informuje Zygmunt Grzybek.

Sama inwestycja polegać będzie na wykonaniu przy każdym obiekcie mini farm fotowoltaicznych, stanowiących według ustawy tzw. mikroinstalacje. – Każdorazowo instalację tworzyć będzie 160 modułów fotowoltaicznych, zamontowanych na specjalnych konstrukcjach osadzonych w gruncie. Teren tak wykonanych farm będzie ogrodzony i objęty monitoringiem – wyjaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.

Przetarg na wykonanie instalacji już się zakończył. Lada dzień zostaną podpisane umowy w tej sprawie. Wykonawcy będą mieli po 2 miesiące na wykonanie prac.

Możliwy zwrot kosztów

Co istotne, ogólna kwota, którą miasto poniesie na wykonanie instalacji, w ostatecznym rozrachunku może być znacznie niższa, ponieważ magistrat stara się o dofinansowanie unijne tych inwestycji. – W marcu złożyliśmy wniosek o dotację. Aktualnie przechodzi on ocenę formalną. W przypadku przyznania dofinansowania, miasto może liczyć na ponad 450 tys. zł zwrotu – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Warto dodać, że władze Rudy Śląskiej starają się także o dofinansowanie na budowę instalacji OZE w gminnym budownictwie jednorodzinnym. Złożony projekt przewiduje wykonanie 51 instalacji. Mieszkańcy, którzy zdecydowaliby się wziąć udział w tym programie, mogliby liczyć nawet na 77 proc. dofinansowania do inwestycji. Dodatkowo planowane jest wykonanie instalacji OZE na trzech budynkach urzędu miasta. Wnioskowana kwota wynosi w tym przypadku ponad 450 tys. zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj